Image

dec_1

Extrudovaný polystyrén
ZENTYSS XPan WI

zdrsnený povrch, (mriežka)

  • Izolácia fasády
  • Izolácia soklových častí
  • Izolácia prekladov
  • Izolácia tepelných mostov

  • 0004

Tepelná izolácia
ZENTYSS XPan 300-L

so zhutneným hladkým povrchom (300 kPa)

  • Izolácia obrátených plochých striech
  • Izolácia klasických striech
  • Izolácia podláh
  • Izolácia základov pivníc

  • 0006
Image


dec_1
Imagedec_500

Tepelná izolácia
ZENTYSS XPan 500-L

Extra tvrdosť určená pre vysoké zaťaženie

  • Parkovacie strechy
  • Pojazdné plochy
  • Priemyselné podlahy
  • Podlahy mraziarní
  • Ľadové plochy štadiónov

  • 0001
   0042
Image

Jadro do izolačných panelov

  • Výhodné ceny
  • Variabilná dĺžka dosky
  • Variabilná hrúbka dosky podľa požiadavky zákazníka
  • Dodanie po celom území Slovenska a Česka ZDARMA

dĺžka XPS dosiek 1000 ̶ 3070 mm

Hrúbky XPS dosiek

  • 15 mm
  • 18 mm
  • 21 mm
  • 27 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
Image